Honda Civic 1.8E CVT

Giá : Liên hệ

Kích thước (mm) : 4,648 x  1,799 x 1,416
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,700
Khoảng sang gầm (mm) : 133
Trọng lượng không tải (kg) : 1226

Gia Tot Hom nay

Honda Civic 1.5 RS 929.000.000 Vnđ
Honda Civic 1.8 G 789.000.000 Vnđ
Honda Civic 1 729.000.000 Vnđ

Màu Trắng tất cả phiên bản thêm : 5.000.000 Vnđ

Sản phẩm cùng loại

Kích thước (mm) : 4,648 x  1,799 x 1,416
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,700
Khoảng sang gầm (mm) : 133
Trọng lượng không tải (kg) : 1238

Giá : Liên hệ

Kích thước (mm) : 4,648 x  1,799 x 1,416
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,700
Khoảng sang gầm (mm) : 133
Trọng lượng không tải (kg) : 1310

Giá : Liên hệ