Kích thước (mm) : 3,989 x  1,694 x 1,524
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,530
Khoảng sang gầm (mm) : 137
Trọng lượng không tải (kg) : 1,076

Giá : 544.000.000 vnđ