Kích thước (mm) : 4,440 x  1,694 x 1,477
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,600
Khoảng sang gầm (mm) : 135

Trọng lượng toàn tải (kg) : ~1,530

Giá : 559.000.000 vnđ

Kích thước (mm) : 4,440 x 1694 x 1477
Chiều dài cơ sở (mm) : 2,600
Khoảng sang gầm (mm) : 135
Trọng lượng toàn tải (kg) : ~1,530

Giá : 599.000.000 vnđ